Griekse Grammatica
Νεοελληνική Γραμματική
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022, καλημέρα. Αύγουστε καλέ μου μήνα, να 'σουν δυο φορές το χρόνο.
Αθήνα: 08:19 - Ανατολή ηλίου: 05:37 Δύση ηλίου: 19:22

olympia

Werkwoorden - Ρήματα

Werkwoorden zijn woorden die aangeven dat iemand of iets (persoon, dier of ding) handelt, iets ondervindt of in een bepaalde toestand verkeert. Met andere woorden, werkwoorden drukken in een zin uit wat er met personen, dieren of dingen gebeurt.

Het Griekse werkwoord wordt aangeven in de eerste persoon enkelvoud. Het kent zes persoonsvormen, zoals in het Nederlands. In het Grieks is het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden vóór de persoonsvormen niet verplicht. Bij nadruk kan het persoonlijk voornaamwoord gebruikt worden. De beleefdheidsvorm, “ u ” is de tweede persoonsvorm meervoud.

Actieve en mediumpassieve werkwoorden

Het Griekse werkwoord kent een actieve en een mediumpassieve vorm. Werkwoorden in het actief kennen de uitgang -ω en werkwoorden in het mediumpassief de uitgang -μαι. Hieronder volgen de uitgangen met voorbeelden:
Actief -ω
πλένω (wassen)
αγαπώ (van houden)
Mediumpassief -μαι
πλένομαι (zich wassen, gewassen worden)
αγαπιέμαι (bemind worden)

De meeste werkwoorden kennen zowel een actieve als een mediumpassieve vorm zoals hierboven bij de voorbeelden te zien is. Een werkwoord met de uitgang -μαι zal als medium gekarakteriseerd worden wanneer het onderwerp dat een handeling verricht tevens ontvanger van die handeling is, met andere woorden wanneer het onderwerp de handeling zichzelf aandoet en als passief wanneer het onderwerp ontvanger is van een handeling die door iemand of iets anders dan zichzelf wordt verricht bv. :
Actief
Ντύνω το παιδί. (Ik kleed het kind aan.)
Medium
Ντύνομαι. (Ik kleed me aan.)
Passief
Το παιδί ντύνεται από τη μητέρα. (Het kind wordt aangekleed door de moeder.)

Let op : Er zijn werkwoorden die slechts de actieve vorm kennen, zoals ζω (leven), τρέχω (rennen). Er zijn ook werkwoorden met de mediumpassieve uitgang -μαι, die geen actieve vorm kennen. Deze werkwoorden, de zogenoemde deponentia, hebben meestal wel een actieve betekenis bv.:
έρχομαι ( aankomen), εργάζομαι (werken), δέχομαι (accepteren, ontvangen)

Werkwoordstijden - Χρόνοι ρημάτων

In het Grieks zijn er meer werkwoordstijden dan in het Nederlands. Dat komt omdat er tijden zijn die de continuïteit/herhaling van een handeling uitdrukken. Deze tijden zijn de “Παρατατικός” en “Μέλλοντας διαρκείας”. De “Παρατατικός” en “Μέλλοντας διαρκείας” drukken de continuïteit/herhaling van een handeling uit respectievelijk in het verleden en in de toekomst.

In de bestanden hieronder kun je informatie vinden over de werkwoordstijden:

pdf document Onvoltooid tegenwoordige tijd - Ενεστώτας

pdf document Onvolt. verleden tijd van de continüiteit - Παρατατικός

pdf document Onvolt. verleden tijd - Αόριστος

pdf document Onvolt. teg. toek. tijd van de contin. - Μέλλ. διαρκείας

pdf document Onvolt. teg. toek. tijd - Μέλλοντας στιγμιαίος

pdf document Voltooid tegenw.tijd - Παρακείμενος

pdf document Voltooid verleden tijd - Υπερσυντέλικος

pdf document Voltooid teg. toekom. tijd - Συντελεσμένος Μέλλ.

For the english version visit www.greekgrammar.eu